Ekenberg-Sukuseuran säännöt

1. Yhdistyksen nimi on Ekenberg-sukuseura, kieli suomi ja kotipaikka Naantali.

2. Yhdistyksen tarkoituksena on tutkia Ekenberg-sukua, levittää tietoa siitä ja olla yhdyssiteenä suvun jäsenten välillä.
Tavoitteidensa saavuttamiseksi yhdistys voi järjestää kokouksia, julkaista voittoa tavoittelematta tiedotteita ja kirjoja.

3. Yhdistyksen jäseneksi voidaan ottaa koti- tai ulkomaan kansalainen tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka hyväksyy yhdistyksen säännöt.
Jäsenet suorittavat yleiskokouksen hyväksymän jäsenmaksun. Äänioikeus yleiskokouksessa on kuitenkin vain jäsenmaksun suorittaneella
suvun täysi-ikäisellä jäsenellä tai hänen jäsenmaksun suorittaneella puolisollaan.

4. Yleiskokouksessa valitaan yhdistykselle hallitus, johon kuuluvat puheenjohtaja, sihteeri, rahastonhoitaja ja
kokouksen sopima määrä muita jäseniä.

5. Yleiskokouksessa valitaan myös toiminnantarkastaja ja kokouksen pöytäkirjantarkastajat.

6. Hallitus kutsuu tarpeen vaatiessa sopivaksi katsomanaan aikana ja paikassa koolle yleiskokouksen.
Yleiskokous on kutsuttava koolle, jos vähintään kymmenesosa jäsenistä hallitukselta niin vaatii.
Kokoukset kutsutaan koolle vähintään kaksi viikkoa aikaisemmin jäsenkirjeellä tai sähköpostilla.

7. Yhdistyksen yleiskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1) Valitaan kokoukselle toimihenkilöt
2) Esitetään edellisen kauden toimintakertomus, tilinpäätös ja
tilintarkastajien lausunto.
3) Päätetään tilinpäätöksen hyväksymisestä sekä vastuuvapauden
myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.
4) Valitaan uusi hallitus
5) Päätetään jäsenmaksun suuruudesta.
6) Käsitellään muut mahdolliset asiat.

8. Yhdistystä edustaa ja sen asioita hoitaa hallitus.
Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja tai joku hallituksen valtuuttama jäsen yksin.

9. Hallituksen kutsuu koolle puheenjohtaja. Hallitus on kutsuttava koolle, jos vähintään puolet hallituksesta niin vaatii.
Hallitus on päätösvaltainen, jos vähintään puolet jäsenistä on läsnä.

10. Yhdistys voidaan purkaa kahden peräkkäisen, kohdan 5. mukaisesti koolle kutsutun yleiskokouksen päätöksellä.
Tällöin jälkimmäisessä kokouksessa päätetään, miten yhdistyksen omaisuus ja varat jaetaan johonkin yhdistyksen tavoitteita palvelevaan
yleishyödylliseen tarkoitukseen.