Ekenberg-sukuseuran Hallitus kaudelle 2021 - 202
Puheenjohtaja: Topi Kinnunen
Muut jäsenet: Ulpu Pajala, Pirjo Kuneinen, Tapio Äikäs
Sihteeri ja rahastonhoitaja: Minna Suojanen


Toiminnantarkastaja: Pentti Elo

Kiitämme saamastamme luottamuksesta!